Select your language

Actief, arbeidzaam, bedrijvig

‘Actief’ wordt wat het bestuur betreft het sleutelwoord voor het jaar 2023. Begin februari is moment wanneer blijkt dat goede voornemens omgezet gaan worden in goede gewoontes. We hebben de beleidspunten als goede voornemens geformuleerd en als het goed is hebben we daar in januari de eerste stappen in gemaakt door de regiocommissies te betrekken in de uitvoering. Ik heb er veel vertrouwen in dat we samen met hun inbreng, de beleidspunten omzetten in daadwerkelijke actie.

De beleidspunten (zie besturen januari 2023) zijn geformuleerd om de club verder te ontwikkelen. Als Algemene Commissievergadering kunnen we van mening zijn dat dit de juiste zaken zijn om ons op te focussen. Toch zou ik graag een beter inzicht hebben in wat leden beweegt om lid te zijn en al dan niet deel te nemen aan clubactiviteiten. Dat helpt om de Citroën ID/DS Club Nederland, jullie club te maken. Op hoofdlijnen weten we natuurlijk wat belangrijk is. Enquêtes uit het verleden bieden daarvoor belangrijke informatie. De resultaten daarvan laten een consistent beeld zien wat voor jullie wezenlijk is. Bovenaan staat vaak dat technische informatie en de ondersteuning daarbij door de club een belangrijke reden is voor het lidmaatschap. Daarnaast speelt clubgevoel een belangrijke rol.

Het implementeren van aangedragen ideeën leidt niet tot een sterke toename van het bijwonen van activiteiten en dan spreek ik nog niet eens van actief meewerken in de vereniging. Het blijkt dat een bepaalde groep actief meedoet aan de verschillende georganiseerde evenementen, maar dat ook veel mensen aan geen enkele activiteit deelnemen. Dat is misschien prima en een bewuste keuze van hen maar we weten dat niet en tasten zo in het duister over wat we als club onze leden aan kunnen bieden. La Bombe Citroën en de website zijn de twee manieren waarop we als bestuur met de leden kunnen communiceren. Het is de vraag of dat de beste manier is om met jullie te communiceren. Persoonlijk contact is natuurlijk het beste maar in een grote vereniging zoals de onze is dat geen haalbare kaart. Dus zijn we nu bezig om manieren te bedenken hoe we jullie beter kunnen bereiken. Centrale vraag daarbij is hoe we meer mensen kunnen betrekken bij de activiteiten. Ik vind dat belangrijk omdat actieve participatie een essentiële factor is om de club vitaal te houden. Zien en gezien worden in een Citroën DS maakt ons relevant.

Overigens zijn we trots op alle vrijwilligers die zich tot op de dag van vandaag vol inzetten voor de club. Die inzet gaat te vaak gepaard met vele uren werk gedurende een te lange periode. Dat gaat soms ook ten koste van onze huidige vrijwilligers en daarmee putten we onze vereniging uit. Samen met jullie willen we dit veranderen. Meer taken op meer schouders en een snellere wisseling van de wacht. Dat willen we samen met jullie veranderen.

Als bestuur hebben we er belang bij om onze leden te kennen en te weten wat ze motiveert. Zo wordt het leuk om meer betrokken te raken bij de club en wordt ons enthousiasme voor de ID/DS alleen maar groter. En – heel belangrijk – dan kan de ambitie van de club weer gedragen worden door een bredere schare aan vrijwilligers. Want hoe mooi ambities ook zijn, als er geen leden zijn om invulling te geven aan de doelstellingen dan is ons doel een luchtkasteel. Het zou mooi zijn als bij een volgend evenement de parkeerplaats gewoon te klein blijkt te zijn.

Corstiaan Sonneveld, voorzitter

Loading…
Loading…

Bienvenue