Select your language

60 jaar DS, en de toekomst

14 oktober 2015
Van 19:45 uur tot 21:30 uur
Garage Citrotech, Oldebroek
Michel Coenen

Michel neemt ons mee door 60 jaar DS geschiedenis. Een boeiend verhaal, dat hij afsluit met een aantal prangende vragen over de toekomst van de DS en van onze club.
Ook jullie inbreng is daarbij heel waardevol. We hopen velen van jullie daarom weer te mogen begroeten!
We zijn weer van harte welkom bij garage Citrotech in Oldebroek.

Loading…
Loading…

Bienvenue