Vacature ledenadministratie Citroën ID/DS Club Nederland m/v

De huidige ledenadministrateur heeft te kennen gegeven te willen stoppen met zijn taak. Derhalve is het bestuur op zoek naar een lid van de vereniging die deze taak wil overnemen.

Doelstelling

Het verzorgen van de ledenadministratie in Exact op een accurate wijze.
Anders dan de colofon van La Bombe Citroën doet vermoeden, zal de nieuwe ledenadministrateur geen deel uitmaken van het bestuur.
Eerste aanspreekpunt binnen het bestuur is de penningmeester.

Taken

– Beheer administratieve gegevens leden (nieuwe leden inschrijven, opzeggingen en mutaties verwerken);
– Verstrekken van lidmaatschapskaarten;
– Samen met de penningmeester innen van de contributie;
– Zorgdragen voor tijdige verstrekking van adresbestand aan de drukker van La Bombe Citroën voor de verzending.

De beoogde kandidaat is vaak eerste aanspreekpunt van de vereniging richting aspirant leden en is service gericht. Ook kan hij goed omgaan met een computer en is kennis van het programma Exact een pré.

Welk enthousiast lid van de Citroën ID/DS Club Nederland wil graag zijn steentje bijdragen aan het goed functioneren van de vereniging en meldt zich aan?

Graag aanmelden via e-mail: penningmeester@citroeniddsclub.nl.

Voor nadere info omtrent bijvoorbeeld tijdsbeslag kunt u contact opnemen met de huidige ledenadministrateur André Groeneweg via ledenadministratie@citroeniddsclub.nl