Na jarenlange enthousiaste inzet hebben Jan en Trude Petersen, Hans Groeneveld en Freek Krause aangegeven te willen stoppen met het beheer van de clubshop.

Op de ALV heb ik (Frank Wennekes) aangegeven het beheer van de clubshop te willen overnemen. Maar ik kan en wil dat niet alleen doen. Op dit moment is er een ruime voorraad leuke artikelen, maar er is ook behoefte aan nieuwe artikelen. Vind je het leuk om te helpen met het beheer van de clubshop en mee te denken over nieuwe producten, neem dan contact op met Frank Wennekes 06 4355 8602 of stuur een mail naar clubwinkel@citroeniddsclub.nl

Enthousiaste vrijwilligers die op een evenement achter de kraam willen staan zijn er wel, het gaat echt om de voorbereiding en het inkopen van artikelen.

De Citroën ID/DS Club Nederland spant zich in bij het gebruik van foto’s en teksten voorafgaand aan publicatie met eventueel rechthebbenden tot overeenstemming te komen.
Wanneer iemand desondanks meent aanspraak te kunnen maken op rechten van gepubliceerd materiaal op deze website, dan kunnen deze zich melden bij de redactie binnen vier weken na publicatie.


By STUDIO ARENS