Voor diegenen die de contributie 2016 nog niet betaald hebben…

Wij verzoeken de leden die voor de betaling van hun lidmaatschapsgeld aan de vereniging nog geen automatische machtiging hebben verstrekt om de contributie  2016 over te maken op rekeningnummer NL68 ABNA 0410 0728 50. 

De contributie is ook voor 2016 ongewijzigd gebleven en bedraagt 50 euro.

Buitenlandse leden betalen 65 euro (Swift/Bic: ABNANL2A). Vermeld bij de betaling s.v.p. uw lidmaatschapsnummer. Dit nummer staat op de  lidmaatschapskaart en op de adresdrager die is ingesloten bij de verzending van het clubblad  La Bombe Citroën.

Leden die wel een machtiging hebben afgegeven hoeven niets te doen. In januari is de contributie automatisch afgeschreven.

Heeft u nog geen machtiging verleend maar wilt u dit wel doen, stuur dan een berichtje aan: penningmeester@citroeniddsclub.nl waarin u melding maakt van uw naam, uw volledige IBAN-rekeningnummer en uw lidmaatschapnummer. Wij zorgen dan voor de rest.

Dank u wel!
Het bestuur

Deel dit artikel
  •  
  •  
  •  
  •  
Loading…
Loading…

Bienvenue