BBQ De Duivenkeet

In samenwerking met de regio Zeeland!

Leden van regio West zijn van harte uitgenodigd door Regio Zeeland om op 10 juni aan te sluiten bij de BBQ en de prachtige daaraan verbonden rit.

Vorig jaar hebben leden van West ook deelgenomen, het was een leuke happening!

Op zondag 10 juni wordt de jaarlijkse barbecue weer gehouden op de boerderij van de familie Reins in Oud Vossemeer. Traditiegetrouw wordt er ook weer een toertocht van anderhalf uur gereden. Nieuw is dat de rit niet alleen op kaart aangeleverd wordt maar ook met het programma TYRE digitaal is gemaakt en dan in de TomTom of Garmin geladen kan worden. Met deze tool is het onmogelijk te verdwalen.

Bij het uitkijkpunt halverwege de route houden we een stop met versnapering van half uur. Vervolgens rijden we over smalle weggetjes en onverkavelde landschap weer terug naar de boerderij ‘De Duivenkeet’ van Henk en Mariët.

De rit begint om 13:00 op de carpoolplaats ten zuiden van de Oesterdam op de kruising van N289 en Oesterdam. Dit is gedaan om een andere nog mooiere route te kunnen rijden.

Om 16:00 uur geeft Mariët een rondleiding over de boerderij. Henk zal tekst en uitleg geven over de elektrische DS waar hij dagelijks mee rijdt en zijn nieuwe project (Renault).

Om 17:30 uur kunnen we verrijkt met  nieuwe Thoolse ervaringen en wetenswaardigheden aanvallen op de barbecue georganiseerd door de wereldberoemde Slagerij Slager uit St. Annaland. De slager levert deze keer ook stoelen en tafeltjes aan, die opgesteld staan in het pop-up restaurant in de aardappelloods van Mariët. Hier binnen mag natuurlijk niet gerookt worden in verband met milieu en brandgevaar.

Adres boerderij: Fam. Reins, Duivekeetseweg 6, 4698 PK Oud-Vossemeer.

We hopen op een grote deelname en een weerzien van de bezoekers van de Technische Avonden van de regio Zeeland in de winter. Opgeven bij Jaap van Duijne via gsm 06-5133 1946 of mail via: jaap.vanduijne@online.nl

Prijs all-inclusive € 13,50, kinderen € 5,–.

Gelieve overmaken op banknummer NL62ABNA0433986271 t.n.v. Citroën IDDS club Zeeland. Onder vermelding van “BBQ Tholen Regio Zeeland.”

Deel dit artikel
  •  
  •  
  •  
  •  
Loading…
Loading…

Bienvenue