Vanwege de coronacrisis wordt de Algemene Ledenvergadering van de Citroën ID/DS Club Nederland – die in de maand mei op de agenda stond, verplaatst naar zaterdag 26 september.

De stukken die bij deze vergadering horen worden conform de statuten en huishoudelijk reglement bijtijds, voorafgaand aan de vergadering op de website geplaatst.